Клиентите имат различни желания и потребности според темперамента им и начина им на живот.

Искате ли да откликнете на всички тях?
Ами ако те имат нужда от удължаване или укрепване на ноктите?
Сега е момента да го направите!
С Курс гел Специалист с преподавател Лина Валериева ще усвоите:
1. Видове естествени нокти и съответен подход към тях.
2. Химични и физични свойства на гела.
3. Спектър на светлината, видове светлина и дължина на вълната;
4. Правилно поставяне на форма.
5. Архитектура на изградените нокти – форма квадрат и овал.
6. Метод на изграждане.
7. Техника на изпиляване.
8. Подръжка.
Групите ни са малки, за да осигурим спокойна работа и необходимото внимание за всички, за това побързайте да се запишете: тел 0897886840
Курсистите трябва да осигурят модели и четка за работа с гел.